Przegłosowano wygaszanie gimnazjum w Tarnowie Opolskim

Władze gminy powiatu opolskiego przygotowują się do likwidacji gimnazjów oraz powrotu do ośmioklasowych szkół podstawowych.
W większości przypadków zmiany te przebiegają bez większych komplikacji. W przypadku gminy Prószków inny będzie status funkcjonujących gimnazjów. W przypadku pierwszego z nich im. Hugona Kwiotka placówka będzie działać jeszcze przez najbliższy rok szkolny. Czas ten jest potrzebny, aby przeprowadzić inwentaryzację majątku. Czytaj więcej 

 Natomiast Zespół Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich stanie się jedną szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Pozostałe placówki w Boguszycach, Złotnikach i Ligocie Prószkowskiej powrócą do ośmiu klas.

Problemy przy likwidacji gimnazjów pojawiły się w gminie Tarnów Opolski. Kontrowersje dotyczyły placówki, znajdującej się w stolicy gminy. Radni nie zgodzili się na włączenie klas gimnazjalnych w struktury szkoły podstawowej, mieszczącej się w tym samym budynku. Przegłosowano wygaszanie gimnazjum w Tarnowie Opolskim. W Łambinowicach rozwiązania, dotyczące edukacji nie wywołały euforii rodziców. Chodzi o włączenie szkoły publicznej do Zespołu Szkół w Łambinowicach. Ostateczna decyzja zapadnie na najbliższej sesji rady. Również mieszkańcom gminy Strzeleczki nie podobają się edukacyjne pomysły włodarzy. Nie zlikwidowano żadnej ze szkół podstawówek. Jednak w macierzystych placówkach uczniowie mają pobierać naukę do klasy szóstej. Natomiast starsze klasy będą dojeżdżać do budynku gimnazjum w Strzeleczkach. Wójt gminy tłumaczy swoją decyzję kosztami finansowymi.