Staw i ścieżka w Nowej Kuźni już otwarte!

Staw Nowokuźnicki doczekał się nareszcie długo wyczekiwanego remontu. Odnowiona została zepsuta ścieżka dydaktyczna, wybudowano wieżę widokową, a także zadbano o nowe tablice informacyjne.

Prószkowski rezerewat przyrody utworzony został w 1957 r., aby zachować okazy rzadkich roślin wodnych, a w szczególności gatunku orzecha wodnego oraz dla ochrony ptactwa. Ze względu na bardzo wysokie walory przyrodnicze rezerwat stanowi bardzo ważny element ochrony bioróżnorodności regionu i kraju. W ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" zmodernizowano ścieżkę edukacyjną, wykonano ścianki uszczelniające oraz wybudowano rów odwadniający, chroniący teren rezerwatu. Uroczystego otwarcia dokonali Marszałek województwa Opolskiego Andrzej Buła, członek zarządu województwa Antoni Konopka, Burzmistrz Prószkowa Róża Malik oraz sołtys Nowej Kuźni Damian Kaleta. Staw Nowokuźnicki to jedna z największych atrakcji turystycznych gminy Prószków. Mieszkańcy długo nie mogli doczekać się remontu kładki, która służyła zarówno rodzinom z dziećmi, jak i przybyłym turystom. Od dziś miejsce to stało się znów ogólniodostępne. Kolejnym marzeniem mieszkańców jest, aby na terenie stawu swoje miejsce znaleźli również wędkarze.