W Komprachcicach od marca działa straż miejska

Już teraz w Komprachcicach można spotkać patrole straży miejskiej. Zostały one wynegocjowane w ramach porozumienia zwartego pomiędzy gminą Komprachcice a miastem Opole.
Samorząd w zamian przekazał na rzecz miasta majątek niekomercyjny, który znalazł się w granicach miasta. Pod koniec lutego podpisano w tej sprawie porozumienie. Siedzibą strażników miejskich w Komprachcicach będzie budynek przy ul. Bilińskiego. Zostało wypisanych 15 imiennych upoważnień dla funkcjonariuszy. Ustalono, że strażnicy będą pracowali pięć dni w tygodniu, od wtorku do soboty (w godzinach od 7 – 22). Większość czasu mają oni spędzać w terenie. Do ich obowiązków będzie należało utrzymanie bezpieczeństwa oraz patrole ekologiczne. Zapoczątkowani także cykl spotkań pracowników nowej instytucji z przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, działających na terenie Komprachcic. Zaplanowane są zebrania dla mieszkańców.
Koszty utrzymania straży miejskiej będzie ponosić zarówno gmina Komprachcice jak i miasto Opole.